Música a mida

Adreçat a l’alumnat que per diverses causes no es poden incloure en la Formació básica o avançada i volen adquirir coneixements musicals amb les següents opcions:

– Instrument individual. Una sessió setmanal de 30′ o 40′.

– Instrument en grup. Una sessió setmanal de 60′.

– Conjunt instrumental o vocal.  Una sessió setmanal de 60′.

– Llenguatge musical. Una sessió setmanal de 60′.

– Harmonia.Una sessió setmanal de 60′.

– Assignatura optativa. Una sessió setmanal de cor, harmonia, llenguatge musical o un segon instrument o conjunt instrumental.