Formació Bàsica

A l’Escola de Música creiem que tot té més sentit quan s’aprèn des de l’instrument. Per això convertim les classes en grup en l’espai idoni per aprendre de forma activa i divertida.

El programa s’organitza en dos nivells que no corresponen necessàriament a cursos acadèmics:

Formació Bàsica 1. Tres sessions a la setmana:

Instrument en grup. Sessió de 45′.

• Conjunt instrumental. Sessió de 60′.

• English Choir. Sessió de 60′.

Formació Bàsica 2. Dues sessions a la setmana:

Instrument en grup. Sessió de 45′.

Conjunt instrumental o vocal. Sessió de 45′.

English Choir. Sessió de 60′.

Creativitat. Sessió de 45′.

La funcionalitat d’aquest programa és oferir una formació musical bàsica, que inclogui  l’aprenentatge d’un instrument amb l’objectiu d’adquirir suficient autonomia com per a poder compartir l’activitat musical participant en un conjunt instrumental.