CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

L’Escola Municipal de Música està creant el seu Consell Escolar del Centre.

Com ja sabeu, és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc. En aquest enllaç hi trobareu la seva composició.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

El proper dimarts 11 de novembre a les 19’00 h. l’AMPA de l’Escola Esteve Barrachina organitza una sessió informativa sobre els Consells escolars que pot ser del vostre interès. Més informació en aquest enllaç.

Properament exposarem el cens electoral al tauler d’anuncis de l’Escola. Us demanem que comproveu les vostres dades i si no són correctes ho comuniqueu a Secretaria perquè, el dia de les eleccions, pugueu exercir el vostre dret a vot sense cap tipus de problema.

En aquest enllaç hi trobareu el calendari orientatiu de cadascun dels passos a seguir.

LA VOSTRA PARTICIPACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT PER A L’ESCOLA!

Anuncis